cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Παιγνιοθεραπεια


Το παιχνίδι ή παίγνιο είναι μια δομημένη δραστηριότητα που πραγματοποιείται με σκοπό τη διασκέδαση και ψυχαγωγία. Η παιγνιοθεραπεία είναι το είδος της θεραπείας που μέσω του παιχνιδιού βοηθά το παιδί να κατανοήσει, εκφράσει και να επικοινωνήσει τα συναισθήματά του.
Με τη βοήθεια του παιγνιοθεραπευτή το παιδί μπορεί να νιώθει ασφαλές και να εκφράζει τα συναισθήματά του με ένα δημιουργικό τρόπο ,που του είναι τόσο οικείος (παιχνίδι), ενώ με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν θα είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να αποκτήσει το ίδιο το παιδί αυτοπεποίθηση και να καλυτερεύσει την εικόνα του, προκειμένου να οχυρωθεί και να αντλήσει τη δύναμη να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσει.