cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Συμβουλευτικη Γονεων


Η συνεργασία του ψυχολόγου με τους γονείς είναι απαραίτητη και καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του παιδιού. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα η ομαλή πορεία της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού είναι δυνατό να αποκατασταθεί μέσα από τις συναντήσεις του ψυχολόγου με τους γονείς, χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιηθούν θεραπευτικές συνεδρίες με το παιδί.

Στόχος της συμβουλευτικής γονέων δεν είναι να προσφέρει έτοιμες λύσεις εφαρμόσιμες σε κάθε παιδί και κάθε πρόβλημα. Αντίθετα, στοχεύει να βοηθήσει τους γονείς αρχικά να κατανοήσουν τα αίτια των δυσκολιών του παιδιού τους, να γνωρίσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, να βελτιώσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία και στη συνέχεια να επιλέξουν από την πληθώρα των μεθόδων ανατροφής εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στα πρότυπα και τις αξίες της δικής τους οικογένειας.