cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ


Σχεδιάγραμμα διαταραχών

ΆΡΘΡΩΣΗ:
Ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε τους φθόγγους και η ικανότητα να το κάνουμε μόνιμα και συστηματικά.
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ:
Ανικανότητα να παράγουμε σωστά ήχους με μόνιμο και συστηματικό τρόπο
ΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ:
Λανθασμένη άρθρωση
 • Σιγματισμός (σ-θ)
 • Ροτακισμός (ρ-γ)
 • Κ.α
ΟΜΙΛΙΑ
Η κινητική πράξη της αναπνοής, φώνησης, άρθρωσης και αντήχησης.
Στην λογοπεδική επιστήμη αφορά τον συνδυασμό των φθόγγων που χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό των λέξεων.
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ:
 • Πτώση συλλαβής ή φωνήματος
 • Αναδιπλασιασμοί
 • Αρμονίες
 • Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων
 • Μεταθέσεις και μετακινήσεις
ΛΟΓΟΣ
 • Ένα μέρος της ανθρώπινης επικοινωνίας
 • Αποτελεί την κατανόηση και την έκφραση
 • Είναι ένα εργαλείο για τη σκέψη
 • Είναι προσωπικός
 • Έχει κανόνες
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ
Ειδική διαταραχή του προφορικού λόγου που χαρακτηρίζεται από μια ακολουθία μεταξύ της εξέλιξης των δεξιοτήτων ενός φυσιολογικού παιδιού και των γλωσσικών του ικανοτήτων, κυρίως όσον αφορά στη γλωσσική του έκφραση.
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΥΣΦΑΣΙΑ
Σοβαρή γλωσσική διαταραχή που παρατηρείται χωρίς:νοητική,αισθητηριακή& νευρολογική μειονεξία, ψυχοσυναισθηματική διαταραχή
ΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ:
 • Έλλειψη λόγου
 • Έλλειψη προτάσεων
 • Jargon
 • Προτάσεις χωρίς ουσιαστικά
 • Ρήματα στο τρίτο πρόσωπο
 • Οι προτάσεις είναι τηλεγραφικές
 • Δυσκολίες κατανόησης εννοιών
 • Κ.α
ΡΟΗ
ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ
Διαταραχή της ροής ή του ρυθμού της ομιλίας
ΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ:
 • Επαναλήψεις συλλαβών
 • Μπλοκάρισμα στοματικής κοιλότητας
 • Ένταση, σωματικά μπλοκαρίσματα