cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Η θεραπεία στο πρότυπο κέντρο λογοθεραπείας και ειδικών θεραπειών «Τρόπος του Λέγειν» είναι απόρροια εξειδικευμένης διάγνωσης και συνεργασίας της διεπιστημονικής ομάδα. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή των γονέων στον καθορισμό του προγράμματος αποκατάστασης γιατί αυτοί γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού και την ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση. Η υποστήριξη της οικογένειας και η συνεργασία με εκπαιδευτικό πλαίσιο αποτελούν απαραίτητα εφόδια για την καλύτερη έκβαση της θεραπευτικής αγωγής.
Δίνεται έμφαση στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού και σεβασμός στο ρυθμό εξέλιξης του, προκειμένου να αναζητηθούν ταλέντα, κλίσεις και δυνατότητες που θα αποτελέσουν βάση για την αρχή του αποκαταστασιακούμας προγράμματος.
Στο κέντρο μας λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα αποκατάστασης και υποστήριξης:

 • ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΑΙΔΙΩΝ –ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
 • ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
 • ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 • ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
 • ΠΡΟΓΡΑΦΗΣ-ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
 • E-tropostoulegein


Κι επειδή, όλοι βιώνουμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης έχουν δημιουργηθεί ευέλικτα τμήματα ατομικής και ομαδικής αποκατάστασης με οικονομικές διευκολύνσεις προς τους γονείς, προκειμένου το κάθε παιδί να μην στερείται τις υπηρεσίες που έχει άμεση ανάγκη.