cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Λογοπεδικος/Λογοθεραπευτης


Ο όρος λογοπεδικός - λογοθεραπευτής - λογοπαθολόγος - ειδικός αγωγής λόγου είναι συνώνυμοι όροι. Ο όρος λογοπεδικός έχει κατοχυρωθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών (www.logopedists.gr) και απευθύνεται στους ειδικούς επιστήμονες που έχουν πραγματοποιήσει τις σπουδές τους σε ανώτατα ιδρύματα /πανεπιστήμια του εξωτερικού ακόμα πριν αρχίσει να λειτουργεί το τμήμα λογοθεραπείας στο Ελλαδικό χώρο.

Ο λογοπεδικός/λογοθεραπευτής είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με την ευαισθητοποίηση/ενημέρωση/ανίχνευση σε προληπτικό επίπεδο, την αξιολόγηση σε διαγνωστικό και την αποκατάσταση/ενίσχυση σε θεραπευτικό επίπεδο. Είναι υπεύθυνος να διαπιστώνει και να αντιμετωπίζει τυχόν αποκλίσεις από την φυσιολογική εξέλιξη λόγου - ομιλίας - φωνής, σύμφωνα πάντα με τις παγκόσμιες κλίμακες μέτρησης δεξιοτήτων.