cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Ψυχολογικη Υποστηριξη


Στόχος της ψυχολογικής υποστήριξης είναι η παροχή βοήθειας σε παιδιά-ενήλικες που αντιμετωπίζουν ποικίλες δυσκολίες οι οποίες δυσχεραίνουν την ψυχοσυναισθηματική - προσωπική ανάπτυξη. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να οφείλονται είτε σε γενετικούς παράγοντες (π.χ. παιδιά με αυτισμό, παιδιά με κινητικές ιδιαιτερότητες) είτε σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. διαζύγιο γονέων, ανεπαρκής επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας). Τα παιδιά-ενήλικες που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες ενδέχεται να παρουσιάσουν μία σειρά από προβλήματα όπως:

  • Συναισθηματικές Δυσκολίες
  • Προβλήματα Συμπεριφοράς
  • Χαμηλή Αυτοεκτίμηση
  • Δυσκολίες Κοινωνικοποίησης
  • Δυσκολίες ανάπτυξης ικανοποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων
  • Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Περιορισμένη Ικανότητα Συγκέντρωσης
  • Υπερκινητικότητα

Στις περιπτώσεις αυτές, το παιδί/ενήλικας χρήζει άμεσης εξειδικευμένης βοήθειας στόχος της οποίας είναι αρχικά η ανακούφιση του μέσω της απαλλαγής του από τα εκάστοτε συμπτώματα και στη συνέχεια η ενίσχυση των ικανοτήτων του, ώστε να είναι σε θέση να χειρίζεται τις δυσκολίες που συναντά με τρόπους κατάλληλους και αποτελεσματικούς.