cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ


Τραυλισμός

Τι είναι ο τραυλισμός;

Σύμφωνα με το DSM-IV, o τραυλισμός ορίζεται ως μια διαταραχή της φυσιολογικής ροής και της ρυθμικής διαμόρφωσης της ομιλίας η οποία είναι δυσανάλογη για την ηλικία του ατόμου. (ΑPA, 1977).

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τραυλισμού;
 • Επαναλήψεις μεμονωμένων φθόγγων, συλλαβών και λέξεων.
 • Δυσρυθμίες.
 • Παύσεις.
 • Ατελείς φράσεις
 • Εμβολές φθόγγων, συλλαβών, λέξεων ή φράσεων
 • Αναθεωρήσεις
 • Αφύσικος ρυθμός ομιλίας
 • Αφύσικο ανέβασμα της έντασης και του τόνου τη φωνής


Ποια είναι τα γλωσσικά στοιχεία που ευνοούν τον τραυλισμό;

Τα γλωσσικά στοιχεία που ευνοούν τον τραυλισμό είναι 3:

1.Εμφανίζεται περισσότερο σε λέξεις που ξεκινούν με φωνήεν.

2.Εκδηλώνεται περισσότερο σε λέξεις περιεχομένου όπως ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα ή επιρρήματα

3. Οι στιγμές τραυλισμού εκδηλώνεται περισσότερο στην πρώτη λέξη μια πρότασης και μειώνεται σταδιακά.


Ποιες καταστάσεις αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης του τραυλισμού;

Οι καταστάσεις που αυξάνουν τις πιθανότητες για τραυλισμό είναι:

 • Σε καταστάσεις που το άτομο αντιλαμβάνεται την ομιλία ως μία πιεστική κατάσταση.
 • Όταν ζητηθεί στο άτομο να επαναλαμβάνει κάτι που είπε διότι δεν έγινε αντιληπτό από το συνομιλητή του.
 • Μπροστά σε ακροατήριο.


Ποιες είναι οι μέθοδοι θεραπευτικής αντιμετώπισης τραυλισμού;

Οι θεραπευτικές μέθοδοι στοχεύουν στην βελτίωση της λεκτικής ευχέρειας και στη τροποποίηση των συμπτωμάτων του τραυλισμού. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι ειδικοί για την αντιμετώπιση του τραυλισμού είναι:

 • Σταδιακοί αύξηση της έκτασης και της πολυπλοκότητας του λόγου.
 • Εδραίωση απαλών επαφών των οργάνων της άρθρωσης,
 • Ρύθμιση και έλεγχος της αναπνοής.
 • Μείωση ου ρυθμού ομιλίας.
 • Μείωση αποφευκτικών μορφών συμπεριφοράς.
 • Ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στην ομιλία


Πηγή: Ε.Κακούρας& Κ.Μανιαδάκη(2006). Τραυλισμός: Η Φύση και η Αντιμετώπιση του στα Παιδιά και στους Εφήβους.