cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Γλωσσικη Αναπτυξη


Γλωσσική Εξέλιξη 0-7 ετών

0-6 μηνών

 • Τρομάζει σε ήχους.
 • Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους.
 • Συχνά γλυκοψιθυρίζει, γουργουρίζει και βγάζει ευχάριστους ήχους.
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες.
 • Χαμογελάει όταν του μιλάνε.
 • Αναγνωρίζει ήχους.
 • Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι.
 • Σωπαίνει απ’ την ανθρώπινη φωνή.
 • Ακούει το λόγο.
 • Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/ και /m/ όταν μουρμουρίζει.
 • Μιμείται ήχους.
 • Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει ανάγκες.
 • Ποικίλλει σε ύψος και ένταση (η φωνή)


7-12 μηνών

 • Καταλαβαίνει το ναι και το όχι.
 • Καταλαβαίνει και ανταποκρίνεται στο όνομά του.
 • Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους.
 • Αναγνωρίζει λέξεις συνηθισμένων αντικειμένων (π.χ. κούπα, παπούτσι, χυμός).
 • Μουρμουρίζει χρησιμοποιώντας μεγάλες και μικρές ομάδες ήχων.
 • Χρησιμοποιεί ένα μοντέλο μελωδίας σαν τραγούδι όταν μουρμουρίζει.
 • Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ήχων όταν μουρμουρίζει.
 • Μιμείται μερικούς ήχους του λόγου ακόμη και όταν κλαίει μόνο για να προκαλέσει την προσοχή.
 • Ακούει όταν του μιλάς.
 • Χρησιμοποιεί προσεγγίσεις ήχων.
 • Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτη γλώσσα.
 • Κάνει σκόπιμη χρήση του λόγου για πρώτη φορά.
 • Παραγωγή μιας ή περισσότερων λέξεων.
 • Χρησιμοποιεί ουσιαστικά σχεδόν αποκλειστικά.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεων.
 • Κατανοεί απλές εντολές.


13-18 μήνες

 • Χρησιμοποιεί μοντέλο μελωδίας σαν του ενήλικα.
 • Χρησιμοποιεί ηχολαλία και ακατάληπτη ομιλία.
 • Χρησιμοποιεί ακατάληπτη γλώσσα για να συμπληρώσει τα κενά στην ευχέρεια του λόγου.
 • Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά.
 • Παράγει κυρίως ακατανόητο λόγο.
 • Ακολουθεί απλές εντολές.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 3-20 ή περισσότερων λέξεων.
 • Παράγει φράσεις 2 λέξεων.
 • Συνδυάζει χειρονομίες και φωνές.
 • Ζητάει περισσότερα επιθυμητά αντικείμενα.


19-24 μήνες

 • Χρησιμοποιεί πιο συχνά λέξεις από ότι η ακατάληπτη γλώσσα.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-100 ή περισσότερων λέξεων.
 • Έχει δεκτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων.
 • Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα.
 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες (εγώ και δικό μου).
 • Διατηρεί μη σταθερό έλεγχο του ήχου.
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλο μοντέλο για ερωτήσεις.
 • Είναι περίπου 25-50% κατανοητός/ή στους αγνώστους.
 • Απαντά σε ερωτήσεις «τι είναι αυτό;»
 • Του αρέσει να ακούει ιστορίες.
 • Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος.
 • Ονοματίζει με ακρίβεια αρκετά οικεία του αντικείμενα.
 • Ακολουθεί διπλές εντολές.


2-3 ετών

 • Ο λόγος είναι 50-75% κατανοητός.
 • Καταλαβαίνει το «ένα» και «όλα».
 • Αναφέρει φυσικές ανάγκες (πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά κτλ.).
 • Ζητάει αντικείμενα ονομάζοντάς τα.
 • Απαντάει σε ερωτήσεις τύπου «ναι/όχι».
 • Ονοματίζει καθημερινά αντικείμενα.
 • Δείχνει τις εικόνες σε βιβλία όταν ονοματίζονται.
 • Διακρίνει αρκετά μέρη του σώματος.
 • Ακολουθεί απλές εντολές και απαντάει σε απλές ερωτήσεις.
 • Του αρέσει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρίμες/ ομοιοκαταληξίες.
 • Κάνει ερωτήσεις 1-2 λέξεων.
 • Χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεων.
 • Χρησιμοποιεί κάποιες προθέσεις, άρθρα, παρόντα εξακολουθητικά ρήματα, απλούς πληθυντικούς, αφαιρέσεις, παρελθοντικούς ανώμαλους χρόνους και άρνηση με «όχι ή δεν».
 • Χρησιμοποιεί μερικά ρήματα παρελθοντικού χρόνου, μορφασμούς ζήλιας, αντωνυμίες και απαρέμφατα.
 • Χρησιμοποιεί λέξεις μέσα σε γενικό πλαίσιο.
 • Παράγει αρκετά είδη προτάσεων.
 • Καταλαβαίνει το «γιατί, ποιος, τίνος και πόσα».
 • Συνεχίζει τη χρήση της ηχολαλίας όταν συναντά δυσκολίες στο λόγο.
 • Έχει δεκτικό λεξιλόγιο 500-900 ή περισσότερων λέξεων.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου).
 • Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη.
 • Κατανοεί περισσότερα πράγματα που του λέγονται.
 • Συχνά κάνει επαναλήψεις-ειδικά στα αρχικά και στις πρώτες συλλαβές.
 • Μιλάει με δυνατή φωνή.
 • Αυξάνει την έκταση του ύψους.
 • Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά.
 • Χρησιμοποιεί τα αρχικά σύμφωνα σταθερά (παρόλο που μερικά δεν τα αρθρώνει).
 • Συχνά παραλείπει τα σύμφωνα στη μέση θέση.
 • Συχνά παραλείπει ή αντικαθιστά τα τελικά σύμφωνα.
 • Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα.
 • Χρησιμοποιεί το βοηθητικό ρήμα «είναι» στο σωστό τύπο.


3-4 ετών

 • Κατανοεί τις λειτουργίες των αντικειμένων.
 • Κατανοεί τις διαφορές στις σημασίες (σταμάτα-πήγαινε, μέσα-πάνω, μεγάλο-μικρό).
 • Ακολουθεί διπλές και τριπλές εντολές.
 • Ρωτάει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις (ποιος, τι, πού, γιατί).
 • Συχνά κάνει ερωτήσεις και ζητάει λεπτομέρειες στις απαντήσεις.
 • Παράγει απλές προφορικές αναλογίες.
 • Χρησιμοποιεί την γλώσσα για να εκφράσει συναισθήματα.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 4-5 λέξεων.
 • Επαναλαμβάνει 6-13 συλλαβές σε προτάσεις με ακρίβεια.
 • Διακρίνει αντικείμενα με το όνομα τους.
 • Χειρίζεται τους ενήλικες και τους συνομηλίκους του.
 • Ίσως συνεχίζει να χρησιμοποιεί την ηχολαλία.
 • Χρησιμοποιεί πάνω από 6 λέξεις σε μία πρόταση.
 • Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά.
 • Έχει επίγνωση του παρελθόντος και του μέλλοντος.
 • Έχει δεκτικό λεξιλόγιο 1200-2000 ή περισσότερων λέξεων.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1500 ή περισσότερων λέξεων.
 • Μπορεί συχνά να επαναλαμβάνει, συναντώντας εμπόδια, αναπνέοντας διαταραγμένα και κάνοντας γκριμάτσες με το πρόσωπό του, κατά τη διάρκεια του λόγου.
 • Αυξάνει το ρυθμό του λόγου.
 • Ψιθυρίζει.
 • Κατέχει το 50% των συμφώνων και συνδυασμών τους.
 • Ο λόγος είναι 80% κατανοητός.
 • Η γραμματική της πρότασης βελτιώνεται παρόλο που μερικά λάθη ακόμη υπάρχουν.
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα το «είναι και το είμαι» στις προτάσεις.
 • Λέει 2 γεγονότα σε χρονολογική σειρά.
 • Συμμετέχει σε μεγάλες συζητήσεις.
 • Χρησιμοποιεί μερικές αφαιρέσεις, ανώμαλους πληθυντικούς, ρήματα μελλοντικών χρόνων και συνδέσμους.
 • Χρησιμοποιεί σταθερά κανονικούς πληθυντικούς, κτητικά και ρήματα απλών παρελθοντικών χρόνων.


4 ετών

 • Μιμούμενος μετράει ως το 5.
 • Κατανοεί έννοιες των αριθμών πάνω από το 3.
 • Συνεχίζει να κατανοεί έννοιες του χώρου.
 • Αναγνωρίζει 1-3 χρώματα.
 • Έχει δεκτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων.
 • Μετράει ως το 10 παπαγαλία.
 • Ακούει απλές μικρές ιστορίες.
 • Απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με λειτουργίες.
 • Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900-2000 ή περισσότερων λέξεων.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 4-8 λέξεων.
 • Απαντάει σε διπλές πολύπλοκες ερωτήσεις.
 • Ρωτάει για ορισμούς λέξεων.
 • Μιλάει με ρυθμό 186 λέξεων το λεπτό.
 • Μειώνει τον συνολικό αριθμό των επαναλήψεων.
 • Του αρέσει να ακούει ρυθμούς, ρίμες και συλλαβές χωρίς νόημα.
 • Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια.
 • Μειώνει αισθητά τον έντονο αριθμό παραλείψεων και αντικαταστάσεων των ήχων.
 • Συχνά παραλείπει σύμφωνα στη μεσαία θέση.
 • Ο λόγος του είναι συνήθως κατανοητός στους αγνώστους.
 • Μιλάει για εμπειρίες στο σχολείο, σε σπίτια φίλων, κλπ.
 • Μεταφέρει με ακρίβεια μία μεγάλη ιστορία.
 • Προσέχει μία ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή.
 • Χρησιμοποιεί ανώμαλους πληθυντικούς, κτητικές αντωνυμίες, μελλοντικό χρόνο, αυτοπαθείς αντωνυμίες και συγκριτικά μορφήματα στις προτάσεις.


5-6 ετών

 • Ονοματίζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα.
 • Ακολουθεί οδηγίες που δίνονται σε ομάδα.
 • Ακολουθεί τριπλές εντολές.
 • Κάνει ερωτήσεις με «πως».
 • Απαντάει προφορικά στο «γεια» και «τι κάνεις».
 • Χρησιμοποιεί παρελθοντικό και μελλοντικό χρόνο κατάλληλα.
 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους.
 • Έχει δεκτικό λεξιλόγιο 13000 λέξεων περίπου.
 • Ονοματίζει τα αντίθετα.
 • Ονοματίζει τις ημέρες της εβδομάδες διαδοχικά.
 • Μετράει ως το 30 παπαγαλία.
 • Συνεχίζει δραστικά να αυξάνει το λεξιλόγιό του.
 • Μειώνει το μήκος της πρότασης σε 4-6 λέξεις.
 • Αντιστρέφει τους ήχους περιστασιακά.
 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρεια.
 • Χρησιμοποιεί γραμματικά ολοκληρωμένες προτάσεις.
 • Μεταφέρει με ακρίβεια μία ιστορία.
 • Τραγουδάει ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλλει παιδικά τραγουδάκια.
 • Επικοινωνεί εύκολα με τους ενήλικες και άλλα παιδιά.
 • Χρησιμοποιεί την κατάλληλη γραμματική στις περισσότερες περιπτώσεις.


6-7 ετών

 • Ονοματίζει μερικά γράμματα, αριθμούς και νομίσματα.
 • Μετράει αριθμούς.
 • Κατανοεί το «δεξιά» και «αριστερά».
 • Χρησιμοποιεί όλο και πιο σύνθετες περιγραφές.
 • Ασχολείται με συζητήσεις.
 • Έχει δεκτικό λεξιλόγιο 20000 λέξεων περίπου.
 • Χρησιμοποιεί πρόταση μήκους περίπου 6 λέξεων.
 • Κατανοεί περισσότερες χρονικές έννοιες.
 • Λέει το αλφάβητο.
 • Μετράει μέχρι το 100 παπαγαλία.
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα μορφολογικά σημάδια.
 • Χρησιμοποιεί την παθητική φωνή κατάλληλα.


(Kenneth Shipley, 1998: Assessment in Speech Language)