cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Ο Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος πραγματοποιείται στο χώρου του κέντρου κατόπιν συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας συμμετοχής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Στόχος μας είναι η έγκαιρη αξιολόγηση δυσκολιών και η ενημέρωση των γονέων των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε θέματα που αφορούν: ανάπτυξη λόγου, ομιλίας, συγκέντρωση – προσοχή, κοινωνικές δεξιότητες, συμπεριφορά, ψυχοκινητική εξέλιξη, μαθησιακές ικανότητες κ.α.
Τηλ. Επικοινωνία: 210-5695222 (Κατερίνα Κωστούλα)

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δωρεάν ανιχνευτικοί έλεγχοι σε όλα τα παιδιά των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Οι προληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος και σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία.
Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:
Ενημέρωση από τις παιδαγωγούς
Ομαδική παρατήρηση των παιδιών
Ατομική ανίχνευση δυσκολιών/αναζήτησης ταλέντων
Ενημέρωση/συζήτηση με παιδαγωγούς
Προσωπική ενημέρωση γονέων
Παραπομπή για γνωμάτευση (όπου χρειάζεται)
Συμβουλευτική υποστήριξη/καθοδήγηση γονέων