cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Ομαδες Γονεων


Ομάδες συμβουλευτικής γονέων-ενηλίκων

Από το 2000 έχουν οργανωθεί και υλοποιηθεί ομάδες γονέων. Σκοπός των ομάδων είναι η προσωπική ανάπτυξη, η ανταλλαγή απόψεων, η συζήτηση προβληματισμών και δυσκολιών που προκύπτουν, η ενημέρωση για διάφορα θέματα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί και το σχολείο.

Σήμερα λειτουργούν ομάδες:

  • Προσωπικής ανάπτυξης
  • Ενημέρωσης για αναπτυξιακά θέματα των παιδιών
  • Καθοδήγησης και ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τους γονείς