cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Λεξικο


ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πρόκειται για διαταραχές κατά τις οποίες ο φυσιολογικός τρόπος εκμάθησης της γλώσσας διαταράσσεται από τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης. Οι καταστάσεις αυτές δεν αποδίδονται άμεσα σε νευρολογικές ανωμαλίες η σε ανωμαλίες μηχανισμού της ομιλίας,σε αισθητηριακές βλάβες, σε νοητική καθυστέρηση ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το παιδί είναι σε θέση να επικοινωνεί ή να κατανοεί καλύτερα σε οικείες συνθήκες, αλλά η γλωσσική ικανότητα είναι διαταραγμένη σε κάθε περιβάλλον.

F 80.0 Ειδικές διαταραχές άρθρωσης

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή, κατά την οποία το παιδί κάνει χρήση των φθόγγων σε επίπεδο κατώτερο από εκείνο που αντιστοιχεί στη νοητική του ηλικία, αλλά με φυσιολογικό επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων.
Παρατηρούνται παραλείψεις ,στρεβλώσεις η υποκαταστάσεις φθόγγων, καθώς και ασυνέπειες στην συνεκφώνηση φθόγγων (δηλαδή το παιδί πιθανόν να παράγει σωστά κάποια φωνήματα σε ορισμένες θέσεις των λέξεων, αλλά όχι σε άλλες.)

Περιλαμβάνονται:
Αναπτυξιακή διαταραχή της άρθρωσης
Αναπτυξιακή φωνητική διαταραχή
Δυσλαλία
Λειτουργική διαταραχή άρθρωσης
Λαβδακισμός

F 80.1 Διαταραχή στην έκφραση της γλώσσας (του λόγου)

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία η ικανότητα του παιδιού να εκφράζεται προφορικά είναι κατά πολύ μικρότερη από την αντιστοιχούσα στη νοητική ηλικία του, αλλά η κατανόηση της γλώσσας είναι φυσιολογική. Ενδέχεται να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν δυσκολίες στην άρθρωση.
Στη φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη (LINKλογοθεραπεια-γλωσσική ανάπτυξη) παρατηρούνται παραλλαγές από άτομο σε άτομο. Ωστόσο το παιδί θα πρέπει να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση, αν γύρω στην ηλικία των 2 ετών δεν προφέρει μεμονωμένες λέξεις και δεν κατορθώνει να σχηματίσει απλές προτάσεις των δύο λέξεων γύρω στη ηλικία των 3 ετών.
Περιλαμβάνεται: Αναπτυξιακή δυσφασία αφασία εκφραστικού τύπου

F 80.2 Αντιληπτική διαταραχή της γλώσσας (λόγου)

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή , κατά την οποία ή ικανότητα του παιδιού να κατανοεί τη γλώσσα είναι κατώτερη από την αναμενόμενη για τη νοητική ηλικία του. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η εκφραστική γλωσσική ικανότητα είναι διαταραγμένη, ενώ οι ανωμαλίες στην παραγωγή των φθόγγων είναι συνηθισμένο φαινόμενο

Περιλαμβάνονται:
συγγενής ελλειμματική ακουστική αντίληψη
Αναπτυξιακή δυσφασία ή αφασία αντιληπτικού τύπου
Αναπτυξιακή αφασία του Wernicke
Λεκτική κώφωση

F 80.3 Επίκτητη αφασία συνοδευόμενη από επιληψία (σύνδρομο Landau – Kleffner)

Πρόκειται για διαταραχή κατά τη οποία το παιδί, ενώ έχει φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη, χάνει τις αντιληπτικές και τις εκφραστικές γλωσσικές δεξιότητες, αλλά διατηρεί τη γενική νοημοσύνη του. Η έναρξη της διαταραχής συνοδεύεται από παροξυσμικές ανωμαλίες στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και στην πλειονότητα των περιπτώσεων από επιληπτικές κρίσεις.

F 80.8 Άλλες αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας(του λόγου)

Περιλαμβάνεται : Ψεύδισμα

F81 ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων

F81.0 ειδική διαταραχή της ανάγνωσης

Χαρακτηριστική ειδική και σημαντική μειονεξία στην ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάγνωσης, η οποία δεν εξηγείται αποκλειστικά από τη νοητική ηλικία, από προβλήματα οπτικής οξύτητας ή από ανεπαρκή διδασκαλία.

F 81.1 Ειδική διαταραχή του συλλαβισμού

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της διαταραχής είναι μια ειδική και σημαντική μειονεξία στην ανάπτυξη των ορθογραφικών δεξιοτήτων, απουσία ιστορικού ειδικής διαταραχής της ανάγνωσης, η οποία

F81.2 Eιδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων

Η διαταραχή αυτή αναφέρεται σε μειονεξία αριθμητικών ικανοτήτων.

Δυσλεξία

Δυσκολία στην εκμάθηση και χρήση του γραπτού λόγου με απουσία αισθητηριακών δυσκολιών (όραση, ακοή, συγκέντρωση κ.α). Εμφανίζεται ως δυσχέρεια στην ανάγνωση λέξεων, δυσκολία στην ορθογραφία, χωρίς απαραίτητα πρόβλημα στην κατανόηση του κειμένου.

Ειδική γλωσσική διαταραχή(SLI)

Η καθυστέρηση και έλλειψη στην εξέλιξη των γλωσσικών δεξιοτήτων με παρουσία φυσιολογικού γλωσσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, χωρίς την παρουσία οργανικών βλαβών του Κ.Ν.Σ και αισθητηριακών δυσκολιών-νοητικών δεικτών.

F82 Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της κινητικής λειτουργίας

Σοβαρή μειονεξία στην ανάπτυξη του συντονισμού των κινήσεων.

F84 Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

F84.0 Αυτισμός της παιδικής ηλικίας

F84.2 Σύνδρομο Rett

F84.5 Σύνδρομο Asperger

ΔΕΠ-Υ (διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-Υπερκινητικότητα)

F 90 Διαταραχές υπερκινητικού τύπου

Η ελλειμματική προσοχή και η υπερδραστηριότητα. Η ελλειμματική προσοχή εκδηλώνεται με την πρόωρη εγκατάλειψη των ασχολιών και τη μη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται τα παιδιά εναλλάσσονται γρήγορα και χάνουν εύκολα το ενδιαφέρον τους, επειδή τους κεντρίζει το ενδιαφέρον μια άλλη..
Η υπερδραστηριότητα επιφέρει υπερβολική ανησυχία, ειδικά σε περιστάσεις που απαιτείται ηρεμία. Το παιδί είναι ανήσυχο, σηκώνεται από το κάθισμά του, στριφογυρνά και χοροπηδά, ενώ θα έπρεπε να παραμένει στη θέση του. Ενδέχεται να μιλά φλύαρα και να κινείται συνεχώς. Τα παραπάνω γνωρίσματα μπορεί να συνοδεύονται από άρση των κοινωνικών αναστολών, η απερισκεψία σε καταστάσεις κινδύνου, καθώς και περιφρόνηση των κανόνων. Συχνά εμφανίζονται διαταραχές μάθησης και αδεξιότητα κινήσεων.

F 90.0 Διαταραχές της δραστηριότητας και της προσοχής

F90.1 Διαταραχή της διαγωγής, υπερκινητικού τύπου


Πηγές: Ταξινόμηση ICD-10 Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό ινστιτούτο Ψυχικής υγείας
Παγκόσμιος οργανισμός υγείας
Γενεύη
Γλωσσική ανάπτυξη και διαταραχές. Δημήτρης Νικολόπουλος. Εκδόσεις :Τόπος