cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Τι Ειναι Η Εργοθεραπεια


Η Εργοθεραπεία είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη, η οποία ασχολείται με την μελέτη και τη χρήση των ανθρώπινων έργων σε τομείς, όπως η αυτοφροντίδα, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και το παιχνίδι με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα με περιορισμούς στην λειτουργικότητα να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στο μέγιστο των ικανοτήτων τους.

ΤΟΜΕΙΣ (ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ) ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ Η ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αισθητικοκινητικές δεξιότητες

 • Αισθητηριακή καταγραφή (η ικανότητα του παιδιού να δέχεται, να ανιχνεύει, να προσανατολίζει και να εντοπίζει αισθητηριακά ερεθίσματα)
 • Αισθητηριακή επεξεργασία ή ευαισθησία (η ικανότητα ερμηνείας των οπτικών, ακουστικών, ιδιοδεκτικών, οσφρητικών, γευστικών, αιθουσαίων, απτικών και των ερεθισμάτων του πόνου)
 • Αισθητηριακή καταγραφή (η ικανότητα του παιδιού να δέχεται, να ανιχνεύει, να προσανατολίζει και να εντοπίζει αισθητηριακά ερεθίσματα)
 • Αντιληπτικές δεξιότητες (η οργάνωση των αισθητηριακών ερεθισμάτων), όπως:
  • δεξιότητες απτικής αντιληπτικότητας. Εδώ συνεπάγεται η ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει αντικείμενα μέσω της αφής (στερεογνωσία) και η ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει (διαβάζει) σύμβολα και διάφορα σχήματα που αποτυπώνονται στο δέρμα του μέσα από την αίσθηση της αφής (γραφαισθησία).
  • δεξιότητες ιδιοδεκτικής αντιληπτικότητας(κιναισθησία, σχήμα σώματος, διάκριση αριστερό-δεξί)
  • δεξιότητες οπτικής αντιληπτικότητας (σταθερότητα σχήματος, χωρικές σχέσεις, οπτική συνέχεια, διάκριση εικόνας φόντου, αντίληψη βάθους)


Κινητικές δεξιότητες

 • ανάπτυξη αδρής κίνησης
 • αδρός συντονισμός
 • λεπτός συντονισμός κινήσεων, χειρισμός,επιδεξιότητα
 • δεξιότητες άκρας χείρας
 • αντοχή στη δραστηριότητα
 • πράξη ή κινητικός σχεδιασμός
 • οπτικοκινητική οργάνωση (συντονισμός)
 • πλευρίωση (πλευρική επικράτηση)
 • στοματο-κινητικός έλεγχος
 • αμφίπλευρη οργάνωση
 • χιασμός μέσης γραμμής σώματος


Νευρομυοσκελετικές δεξιότητες

 • ωρίμανση αντανακλαστικών
 • εύρος κίνησης
 • μυϊκός τόνος
 • μυϊκή δύναμη
 • φυσική αντοχή
 • στατικός έλεγχος (ισορροπία)
 • δύναμη δακτυλικής λαβής


Γνωστικές δεξιότητες

 • επίπεδο διέγερσης
 • προσανατολισμός
 • αναγνώριση
 • εστίαση προσοχής
 • διάρκεια προσοχής
 • έναρξη μίας δραστηριότητας
 • λήξη μίας δραστηριότητας
 • μνήμη (αναφέρεται στην μακρόχρονη μνήμη και στην μνήμη βραχείας διάρκειας)
 • κατηγοριοποίηση
 • συσχέτιση
 • έλεγχος πραγματικότητας
 • διαδοχικότητα
 • επίλυση προβλήματος
 • εκτίμηση της ασφάλειας
 • οργάνωση της μάθησης
 • γενίκευση της μάθησης
 • διαχείριση του χρόνου


Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες

 • αξίες
 • ενδιαφέροντα
 • διάθεση
 • αυτοαντίληψη
 • αυτοέλεγχος
 • αντίληψη κοινωνικών ρόλων
 • κοινωνική συμπεριφορά
 • πρωτοβουλία
 • αυτοέκφραση
 • δεξιότητες αυτοκυριαρχίας και αυτοελέγχου


Πηγή:

 • Σηφάκη, Μ. (2002). Εργοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους Ι. [πανεπιστημιακές σημειώσεις]. Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Τμήμα Εργοθεραπείας. Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010. Αθήνα
 • Illingworth, R.S. (1984).Βασική ανιχνευτική εξεταση: 0-4 χρονών (4ηέκδ.). Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.


Βέντρανα-Αθηνά Μαρίνκοβιτς
Εργοθεραπεύτρια
Αθήνα, 2014