cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ


Αυτισμός

Αυτιστική Διαταραχή, Διαταραχή Asperger, Διαταραχή Rett, Αποδιοργανωτική Διαταραχή, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή


Επιλεκτική αλαλία

Η επιλεκτική αλαλία είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται όταν τα παιδιά τα οποία είναι ικανά να μιλήσουν αρκετά εύκολα σε μερικές καταστάσεις, συνήθως με τις οικογένειες τους στο σπίτι, και επίμονα σιωπηλά σε άλλες καταστάσεις, συνήθως έξω από το σπίτι και με άγνωστους ανθρώπους. Το πρόβλημα συνήθως εμφανίζεται στο σχολείο όπου τα παιδιά τα οποία δεν έχουν μιλήσει για δύο περιόδους ή περισσότερο είναι χρήσιμο να περιγραφούν ότι έχουν επιλεκτική αλαλία.Άρθρωση-φωνολογία

Στην αρθρωτική διαταραχή το παιδί διαλέγει το σωστό φθόγγο αλλά λόγω ανεπάρκειας του μηχανισμού ομιλίας δεν τον εκφέρει σωστά.
Στην φωνολογική διαταραχή το παιδί εκδηλώνει αδυναμία στη χρήση αναπτυξιακά αναμενόμενων ήχων της ομιλίας για την ηλικία και την διάλεκτο που δεν συνοδεύεται από γνωστικά, συμπεριφορικά ή κοινωνικά προβλήματαή άλλα οργανικά αίτια (DSM-IVAmericanPsychiatricAssociation,1994).


Η εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας στα παιδιά

Η κατάκτηση της γλωσσικής επικοινωνίας (λόγος, ομιλία) και η ωρίμανση ολόκληρου του γλωσσικού συστήματος επικοινωνίας, ξεκινά από τις πρώτες μέρες ζωής του βρέφους και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.


Τραυλισμός

Ο τραυλισμός ορίζεται ως μια διαταραχή της φυσιολογικής ροής και της ρυθμικής διαμόρφωσης της ομιλίας η οποία είναι δυσανάλογη για την ηλικία του ατόμου.


Βαρηκοΐα-κώφωση

Ο χαρακτηρισμός Βαρήκοος αφορά ένα άτομο το οποίο είτε φοράει ακουστικό είτε όχι, δυσκολεύεται να αντιληφθεί την ομιλία με την ακοή του μόνο. Η βαρηκοϊα είναι μία διαταραχή η οποία παρουσιάζεται άλλοτε εκ γενετής και άλλοτε εμφανίζεται στην πορεία της ζωής ενός ατόμου (επίκτητη). Είναι αμφοτερόπλευρη, επηρεάζει δηλαδή και τα δύο αυτιά ή μονόπλευρη.


Νοητική υστέρηση

Η νοητική υστέρηση αναφέρεται σε μία παθολογική κατάσταση που εκδηλώνεται στην περίοδο ανάπτυξης, δηλαδή την περίοδο που αρχίζει από τη σύλληψη και φτάνει ως το 16ο έτος της ηλικίας. Το παιδί με νοητική υστέρηση χαρακτηρίζεται από νοητική ικανότητα χαμηλότερη από το μέσο όρο των παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Παράλληλα το παιδί αυτό διαθέτει μειωμένη ικανότητα προσαρμογής, η οποία αντικατοπτρίζεται συνήθως στην ωρίμανση κινητικών και αντιληπτικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, στην μάθηση και στην κοινωνική ένταξη. Η διάγνωση γίνεται από ψυχολόγους, χρησιμοποιώντας σταθμισμένα ψυχομετρικά τεστ για την μέτρηση διαφόρων κλιμάκων της νοημοσύνης.